Το επίσημο online store της DrayTek για την Ελλάδα και την Κύπρο

Αρχική Η εταιρία DrayTek Blog Πολλαπλά υποδίκτυα με Tag-Based VLAN

Πολλαπλά υποδίκτυα με Tag-Based VLAN

Οι Vigor Routers παρέχουν πολλαπλά υποδίκτυα IP, τα οποία επιτρέπουν σε διαφορετικές ομάδες πελατών LAN να χρησιμοποιούν διαφορετικό εύρος διευθύνσεων IP. Περισσότερα υποδίκτυα IP είναι διαθέσιμα όταν το VLAN έχει ρυθμιστεί για να χωρίζει τους πελάτες LAN. Με ένα switch που υποστηρίζει VLAN tag, οι συσκευές σε διαφορετικά VLAN μπορούν όλες να έχουν πρόσβαση στο δρομολογητή από μία θύρα LAN, ενώ ο δρομολογητής μπορεί να διαφοροποιήσει την κίνηση ανάλογα με τα tag  που φέρουν. 
 
  
Ρύθμιση Vigor Router 
 
1. Μεταβείτε στο LAN >> VLAN 
Ενεργοποιήστε την επιλογή VLAN configuration και δημιουργήστε VLANs επιλέγοντας την πόρτα και το υποδίκτυο. Ενεργοποιήστε το VLAN tag και εισάγετε ένα μοναδικό VLAN ID για κάθε VLAN. Στο ακόλουθο παράδειγμα, η LAN πόρτα 2 είναι η πόρτα όπου το Switch πρόκειται να συνδεθεί. (Σημείωση: Προτείνεται να υπάρχει ένα VLAN με απενεργοποιημένο το VLAN tag έτσι ώστε ο δρομολογητής να μπορεί να δέχεται πακέτα χωρίς tag σε συγκεκριμένες πόρτες.)
 
 
Η παραπάνω διαμόρφωση υποδηλώνει ότι όλη η εισερχόμενη κίνηση χωρίς tag, ανεξάρτητα από τη θύρα LAN από την οποία προέρχεται, ανήκει στο υποδίκτυο LAN 1. Και μόνο η θύρα 2 δέχεται κίνηση από διαφορετικά VLAN, όπου η κυκλοφορία με VLAN ID "8", "9", "10 " ανήκει στο υποδίκτυο LAN 2, LAN 3, LAN 4 αντίστοιχα.
 
2. Στην καρτέλα LAN >> General Setup, επιλέξτε την επιλογή Enable για τα LAN τα οποία δημιουργήσατε VLANs. Πατήστε ΟΚ και κάντε επανεκκίνηση του δρομολογητή. Μπορείτε να παραμετροποιήσετε τις ρυθμίσεις στο LAN που επιθυμείτε μέσα από την επιλογή Details Page.
 
 
Ρύθμιση Vigor Switch
 
3. Μεταβείτε στο LAN >> VLAN Management >> Create VLAN, και δημιουργήστε τα VLANs στο Switch. Επιλέξτε Add και ορίστε το VLAN ID και το VLAN name. To VLAN ID πρέπει να είναι ίδιο με αυτό που δηλώθηκε στο Vigor Router.
 
 
 
 
 
4. Μεταβείτε στο LAN >> VLAN Management >> Interface Settings
a. Ορίστε την πόρτα στο πεδίο Port Select.
b. Επιλέξτε την επιλογή Access στο πεδίο Interface VLAN Mode.
c. Εισάγετε το VLAN ID στο πεδίο PVID.
d. Πατήστε Apply.
 
 
Με τις παραπάνω ρυθμίσεις, η συσκευή που συνδέεται στην πόρτα 15 του Switch, ανήκει στο υποδίκτυο LAN 3 του Vigor Router και θα πρέπει να πάρει IP διεύθυνση στο υποδίκτυο 192.168.3.0/24. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε από τον ARP πίνακα του Vigor Router.
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι!