Το επίσημο online store της DrayTek για την Ελλάδα και την Κύπρο

VPN Pass-Through Setup

Οι Vigor Routers υποστηρίζουν το VPN Pass-Through για να προωθούν την κίνηση του VPN στο LAN του router.

 
 
1. Μεταβείτε στο VPN and Remote Access >> Remote Access Control Setup και απενεργοποιήστε το VPN πρωτόκολλο που θέλετε να προωθήσετε στο LAN του router.
 
 
2. Μεταβείτε στο NAT >> Open Ports και ανοίξτε τις απαιτούμενες πόρτες για την IP διεύθυνση του VPN server. Οι απαιτούμενες πόρτες για κάθε πρωτόκολλο είναι:
a. PPTP: TCP 1723 (ο δρομολογητής θα προωθήσει το GRE IP47 αυτόματα)
b. L2TP: UDP 1701
c. IPsec: UDP 500 & UDP 4500 εάν χρησιμοποιείται ΝΑΤ-Τ (ο router θα προωθήσει το ESP IP50 αυτόματα)
 
 
3. Για το IPsec πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί PKI αυθεντικοποίηση, είναι απαραίτητο η επιλογή “ Accept large incoming fragmented UDP or ICMP packets” να είναι ενεργοποιημένη από το μενού Firewall >> General Setup.
 
 
  
Περιορισμοί του IPsec VPN πρωτοκόλλου
Να σημειωθεί ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στη μετάδοση IPsec VPN λόγω των ασυμβατοτήτων μεταξύ IPsec και NAT:
1. Το IPsec με επικεφαλίδα ελέγχου ταυτότητας (AH) δεν μπορεί να περάσει μέσω NAT επειδή το AH δεν επιτρέπει την αλλαγή της IP επικεφαλίδας.
2. Για να περάσετε πολλαπλά IPsec VPN κανάλια, απαιτείται τόσο ο πελάτης VPN όσο και ο διακομιστής να υποστηρίζουν NAT-Traversal (NAT-T). Χωρίς NAT-T, επιτρέπει μόνο ένα εξερχόμενο IPsec VPN ταυτόχρονα.
3. Το L2TP με πολιτική IPsec βρίσκεται σε λειτουργία μεταφοράς, η οποία μπορεί να περάσει μέσω NAT μόνο εάν τόσο ο πελάτης VPN όσο και ο διακομιστής υποστηρίζουν NAT-T. (Σημείωση: Όλοι Vigor router υποστηρίζουν NAT-T).
 
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι!