Το επίσημο online store της DrayTek για την Ελλάδα και την Κύπρο

Inter-VLAN Routing

Τα VLAN επιτρέπουν στο διαχειριστή του δικτύου να τμηματοποιεί το τοπικό δίκτυο για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του δικτύου. Από προεπιλογή, οι κεντρικοί υπολογιστές σε ξεχωριστό VLAN δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Εάν θέλετε οι συσκευές σε διαφορετικά VLAN να μπορούν να επικοινωνούν, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δρομολόγηση Inter-LAN στον router.
 
Στο Vigor Router, μεταβείτε στη σελίδα LAN >> General Setup και στην επιλογή για Inter-LAN Routing. Επιλέξτε το κουτί στην διασταύρωση των υποδικτύων LAN που θέλετε ο router να προωθήσει την κίνηση.
 
 
 
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι!