Το επίσημο online store της DrayTek για την Ελλάδα και την Κύπρο

Πολιτική Εγγύησης

Η DRAYTEK εγγυάται στον αρχικό τελικό χρήστη (Αγοραστής), ότι όλα τα προϊόντα θα είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα κατά την κατασκευή ή στα υλικά για δυο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς από τον μεταπωλητή. 
 
Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς (απόδειξη/τιμολόγιο) σε ασφαλές σημείο καθώς αποτελεί αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, θα χρειαστεί να στείλετε την απόδειξη μαζί με το προϊόν και την αντίστοιχη συμπληρωμένη φόρμα.
 
Η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από την Ελλάδα και την Κύπρο από επίσημους μεταπωλητές των προϊόντων της DRAYTEK και μόνο μέσα από το επίσημο κανάλι διανομής των προϊόντων της DRAYTEK για αυτές τις χώρες και καλύπτεται από τη LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (Εταιρία). Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει ζημιές ή βλάβες που προκλήθηκαν είτε από παράγοντες όπως φωτιά, νερό, κεραυνός ή από άλλη φυσική καταστροφή, είτε από χρήση πέραν της ενδεδειγμένης. Στις περιπτώσεις που έπειτα από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη που αφορά στα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη του εξοπλισμού προκλήθηκε από: α) υπαιτιότητα του Πελάτη (το προϊόν έχει τροποποιηθεί, υποστεί κακή χρήση, παραποιηθεί ή λειτουργήσει/τοποθετηθεί σε ασυνήθιστες συνθήκες) ή β) από επισκευή/απόπειρα επισκευής ή αναβάθμισης από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό της LEXIS ή  γ) από χρήση/εγκατάσταση firmware που δεν είναι συμβατά με το συγκεκριμένο εξοπλισμό ή  δ) από φυσικά αίτια (π.χ. κεραυνούς, πλημμύρες κ.λπ.) ή  ε) από αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος  ή  στ) από φυσιολογικές φθορές  ή ζ) από τη μη τήρηση των οδηγιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας της Συσκευής ή  η) από οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα, τότε στην περίπτωση που κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με το Τεχνικό Τμήμα της LEXIS διαπιστωθεί ότι η ζημιά ή η βλάβη έχει προκληθεί από μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, το Τεχνικό Τμήμα δύναται να παρέχει ανταλλακτικά και μηχανικά μέρη (π.χ. πλακέτα) έναντι τιμήματος καθώς και να το παραμετροποιήσει σύμφωνα με το αρχείο backup του πελάτη, χωρίς να έχει προηγηθεί μηχάνημα αντικατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση τα κόστη μεταφοράς από και προς την Εταιρία βαρύνουν εξ’ολοκλήρου τον Πελάτη.
 
Για τα μηχανήματα που είναι εντός εγγύησης, τα κόστη μεταφοράς από τον Πελάτη προς την Εταιρία (Καρπάθου 2-4 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 15344, Γέρακας Αττικής) βαρύνουν τον Πελάτη, ενώ από την Εταιρία προς τον Πελάτη βαρύνουν την Εταιρία. Για τα μηχανήματα που δεν καλύπτονται από εγγύηση, όλα τα κόστη μεταφοράς από και προς την Εταιρία βαρύνουν τον Πελάτη.
 
Επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της υπηρεσίας VigorPlus. Η υπηρεσία VigorPlus είναι διαθέσιμη για αγορά είτε με την ταυτόχρονη αγορά του εξοπλισμού ή εντός 15 ημερών από την αγορά του προϊόντος και ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται εδώ.
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι!